Trisha & VIjay Sethupathi's 96 Movie Pooja Stills

June 12, 2017, Chennai