சென்னை 360

ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ

ஒரு பெரிய அரண்மனையின் வாயிலுக்கு உரித்தானது போன்ற வாசல் தூண்கள். தூணின் உச்சியில் தொடர்ந்து சுழலும் பந்து போன்ற ஒரு ஏற்பாடு. அதன் மீது மூன்று ஆங்கில எழுத்துக்கள். AVM.

நட்சத்திரங்களாக மாற விரும்பிய பலர், சினிமா உலகில் தங்கள் வெற்றிக் கனவுகள் நனவாகும் என்ற நம்பிக்கையில், சுழலும் ஏவிஎம் குளோப்பைத் தாங்கிய வாயிலுக்கு வெளியே கால் வலிக்கக் காத்திருந்த காலங்கள் உண்டு.

1947இல் இந்திய சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு சில இஸ்லாமியர்கள் பாகிஸ்தானுக்குக் குடிபெயர்ந்தனர். உடனடியாக அவர்களின் இந்திய சொத்துக்கள் எதிரியின் சொத்தாகக் கருதப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்டன. வடபழனியில் உள்ள அத்தகைய சொத்துகளில் ஒன்று தோல் பதப்படுத்தும் கிடங்கு. 10 ஏக்கர் காலி இடத்தை ஏலத்தில் எடுத்தவர் ஏ.வி. மெய்யப்பன்.

View more in kizhakkutoday.in