சென்னை 360

ஆர்மீனியர் தேவாலயம்

மெட்ராஸில் உள்ள பழமையான தெருக்களில் ஒன்றுக்கு மத்திய ஆசியாவில் உள்ள ஒரு நாட்டின் பெயரிடப்பட்டது என்பது பலருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும்.

ஆனால் உலகில் குறைந்தது 50 நகரங்களில் ஆர்மீனியாவின் பெயரிடப்பட்ட தெரு உள்ளது. ஏனென்றால் ஆர்மீனியாவுக்கு உள்ளே இருக்கும் ஜனத்தொகையைவிட வெளியே இருக்கும் ஆர்மீனியர்கள் 3 மடங்கு அதிகம். இந்த விந்தைக்குச் சரித்திரமே காரணம்.

ஆர்மீனியா மத்திய ஆசியாவில் இதர நாடுகளால் சூழப்பட்ட தேசம். அது ஒரு சபிக்கப்பட்ட நாடு என்று கூடச் சொல்லலாம். அதைச் சுற்றியிருந்ததெல்லாம் சாம்ராஜ்ஜியங்கள். எப்போதெல்லாம் நிலப்பசி எடுக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் ஆர்மீனியாவை நோக்கிப் படையெடுப்பார்கள். பெரும்பாலும் துருக்கி அல்லது ரஷ்யாவால் பிடிக்கப்பட்டது ஆர்மீனியா.

View more in kizhakkutoday.in